Partners

 

Josefin Lillhage Personlig Tränare och Simcoach

www.lillhage.se

Jag samarbetar med Josefin Lillhage och tillsammans arrangerar vi kombinerade sim- och löpträningskoncept. Se mer information www.run2swim.se

Daniel Salov 

www.salovkiropraktik.se

Jag har ett nära samarbete med Daniel för rådgivning och behandlingar vid eventuella problem.